GENERACJA.pl - Your Internet access GENERACJA.pl - Your Internet access
GENERACJA.pl - Your Internet access GENERACJA.pl - Your Internet access help work contact
GENERACJA.pl - Your Internet access
Polski English
Download
HelpDesk
+48 71 78 56 000

PROXY Server

Usługa testowa - ogólnodostępna dla wszystkich abonentów. O zakończeniu testów poinformujemy.

Usługa serwera PROXY dla naszych Klientów pozwala na korzystanie ze stron WWW bez limitu szybkości, czyli nawet do 100 Mb/s. Dostępna jest dla wszystkich chętnych. W czasie testów oczekujemy również uwag i sugestii co do technicznych zalet i wad nowego rozwiązania.

Na temat nowej usługi możesz wyrazić swoją opinię na forum.

DANE SERWERA PROXY:
Adres IP: 10.0.200.1
Port: 3128
Obsługiwane protokoły: wyłącznie HTTP i FTP
Skrypt konfiguracji automatycznej: http://www.do.pl/proxy.pac

UWAGA! Serwera PROXY nie należy używać do obsługi:
Protokołów: SSL (HTTPS), SOCKS, Gopher, WAIS
Adresów: *.generacja.pl, *.lan, 10.*.*.*, 192.168.*.* i innych adresów lokalnych


PORADNIK KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI DO OBSŁUGI SERWERA PROXY

1. Internet Explorer
2. Mozilla Firefox
3. Opera

1. FOR THE INTERNET EXPLORER BROWSER

STEP 1: Z górnego menu przeglądarki wybieramy odpowiednio Tools i Internet Options:

STEP 2: W oknie Internet Options przechodzimy do zakładki Connections i wybieramy w niej LAN settings:

STEP 3.1: KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA (ZALECANA)
Aby skorzystać z konfiguracji automatycznej serwera PROXY należy w oknie Local Area Network (LAN) Settings zaznaczyć opcję Use automatic configuration script i w polu Address wprowadzić http://www.do.pl/proxy.pac oraz kliknąć OK:

STEP 3.2.1: KONFIGURACJA RĘCZNA
Aby poprawnie skonfigurować ręcznie obsługę serwera PROXY należy w oknie Local Area Network (LAN) Settings zaznaczyć opcję Use a proxy server for your LAN (...) i Bypass proxy server for local addresses oraz wybrać Advanced:

STEP 3.2.2: W oknie Proxy Settings konfigurujemy wyłącznie typy HTTP i FTP.
W polach Proxy address to use dla typów HTTP i FTP wprowadzamy adres IP 10.0.200.1 oraz w polach Port numer 3128. W polu Do not use proxy server for addresses beginning with wprowadzamy adresy *.generacja.pl;*.lan;10.*.*.*;192.168.*.* i klikamy OK:

STEP 3.2.3: W oknie Local Area Network (LAN) Settings klikamy OK.

STEP 4: W oknie Internet Options wybieramy Apply, klikamy OK i restartujemy przeglądarkę. Od tej pory powinniśmy przeglądać strony przy pomocy szybkiego serwera PROXY.

* * *

2. FOR THE MOZILLA FIREFOX BROWSER

STEP 1: Z górnego menu przeglądarki wybieramy odpowiednio Tools i Options...:

STEP 2: W oknie Options wybieramy menu Advanced. Następnie przechodzimy do zakładki Network i wybieramy w niej Settings...:

STEP 3.1: KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA (ZALECANA)
Aby skorzystać z konfiguracji automatycznej serwera PROXY należy w oknie Connection Settings zaznaczyć opcję Automatic proxy configuration URL: i w pustym polu wprowadzić adres http://www.do.pl/proxy.pac oraz kliknąć OK:

STEP 3.2: KONFIGURACJA RĘCZNA
W oknie Connection Settings konfigurujemy wyłącznie protokoły HTTP Proxy i FTP Proxy.
Aby poprawnie skonfigurować ręcznie obsługę serwera PROXY należy w polach HTTP Proxy i FTP Proxy wprowadzić adres IP 10.0.200.1 oraz w polach Port numer 3128. W polu No Proxy for wprowadzamy adresy localhost, 127.0.0.1, .generacja.pl, .lan, 10.0.0.0/8, 192.168.0.0/16 i klikamy OK:

STEP 4: W oknie Options klikamy OK i restartujemy przeglądarkę. Od tej pory powinniśmy przeglądać strony przy pomocy szybkiego serwera PROXY.

* * *

3. FOR THE OPERA BROWSER

STEP 1: Z górnego menu przeglądarki wybieramy odpowiednio Tools i Preferences...:

STEP 2: W oknie Preferences wybieramy zakładkę Advanced. Następnie przechodzimy do menu Network i wybieramy tam Proxy Servers...:

STEP 3.1: KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA (ZALECANA)
Aby skorzystać z konfiguracji automatycznej serwera PROXY należy w oknie Proxy servers zaznaczyć opcję Use automatic proxy configuration i w pustym polu wprowadzić adres http://www.do.pl/proxy.pac oraz kliknąć OK:

STEP 3.2: KONFIGURACJA RĘCZNA
W oknie Proxy servers konfigurujemy wyłącznie protokoły HTTP i FTP.
Aby poprawnie skonfigurować ręcznie obsługę serwera PROXY należy w polach HTTP i FTP wprowadzić adres IP 10.0.200.1 oraz w polach Port numer 3128. Następnie zaznaczamy opcję Enable HTTP 1.1 for proxy. W polu Do not use proxy on the addresses below wprowadzamy adresy *.generacja.pl, *.lan, 10.*.*.*, 192.168.*.* i klikamy OK:

STEP 4: W oknie Preferences klikamy OK i restartujemy przeglądarkę. Od tej pory powinniśmy przeglądać strony przy pomocy szybkiego serwera PROXY.

* * *

> back to top <