GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu
GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu pomoc praca kontakt
GENERACJA.pl - Twój dostęp do Internetu
Polski English
Download
HelpDesk
+48 71 78 56 000

Jak polecać i sprawdzać stan poleconych?

W sieci GENERACJA.pl istnieje możliwość polecania usług nowym Klientom w zamian za bonusy określone w promocji "Poleć nas. Odbierz bonus +30%". Promocja nie ogranicza ilości poleconych abonentów więc polecać można nieskończoną ilość razy.

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy dwa różne sposoby polecania naszych usług. Prosimy wybrać ten, który jest dla Państwa wygodniejszy.

I SPOSÓB POLECANIA
Nowy abonent
, któremu polecono nasze usługi wpisuje w formularzu zamówienia numer klienta osoby polecającej. Wówczas, Polecający otrzymuje bonus w postaci +30% szybkości działania Internetu za każdego nowego abonenta sieci. Numer klienta można znaleźć zarówno na Umowie jak i na fakturze VAT.

II SPOSÓB POLECANIA
Polecający
dodaje w Systemie Zarządzania Kontem nazwiska oraz numery PESEL osób, którym polecił nasze usługi. W przypadku, gdy wskazane osoby zamówią usługę, Polecający otrzymuje bonus w postaci +30% szybkości działania Internetu za każdego nowego abonenta sieci.

Polecanie oraz sprawdzanie stanu poleconych w Systemie Zarządzania Kontem:

KROK 1: Przechodzimy do Systemu Zarządzania Kontem i logujemy się przy pomocy uzyskanego loginu oraz hasła. Operację zatwierdzamy przyciskiem Wejdź:

KROK 2: Po zalogowaniu się w SZK, z menu po lewej stronie, wybieramy zakładkę L a n i opcję Poleć nas:

KROK 3: Na ekranie pojawi się lista poleconych Klientów z możliwością ich dodawania oraz suma przyspieszeń (bonusów). Aby dodać nową osobę należy we wskazanych polach wprowadzić nazwisko oraz numer PESEL i całość zatwierdzić przyciskiem Dodaj:

KROK 4: Jeżeli wprowadziliśmy poprawny numer PESEL wówczas na liście pojawią się dane osoby, której poleciliśmy usługę:

KROK 5.1: W przypadku, gdy wprowadzone dane są błędne możemy usunąć je klikając usuń:

KROK 5.2: W przypadku, gdy osoba widniejąca na liście zamówi usługę otrzymujemy bonus w postaci +30% szybkości działania Internetu na okres, przez który nowemu abonentowi będzie działać Internet, ale nie dłuższy niż 6 miesięcy:

Jak liczyć bonusy szybkości?

Jak uzyskać dostęp do SZK?